Ammoniumsalter, fremstilles ofte ved å lede ammoniakk til fortynnede syrer. De er som regel fargeløse. I oppløselighetsforhold og reaksjoner ligner ammoniumsaltene alkaliforbindelser (se ammonium), med den forskjellen at ammoniumsalter ikke er termisk stabile, idet de enten sublimerer eller spaltes ved relativt lave temperaturer, og at løsninger i vann som regel er svakt sure.