Stibium, navn brukt av romerne på mineralet stibnitt, Sb2S3, opprinnelig kalt gråspydglans, senere antimonglans. Det kjemiske symbol for antimon er avledet av stibium. Grunnstoffets navn er derimot avledet av antimonium, et nyere navn på mineralet.