Knallsølv er trivialnavnet til den kjemiske forbindelsen sølvfulminat.