Svovelblomme er svovelpulver som dannes ved sterk avkjøling av svoveldamp under rensing av svovel. Stoffet brukes noe til å binde uønsket kvikksølv.