Peroksosalter, salter som avledes av peroksosyrer og derfor inneholder to oksygenatomer bundet til hverandre, –O–O–. Som ligand kalles denne gruppen for perokso. Oksider som inneholder gruppen kalles peroksider. Et eksempel på peroksosalt er kaliumperoksodisulfat, K2S2O8. Se kaliumsulfater.