Ferriforbindelser, (av ferri-), eldre betegnelse for forbindelser som inneholder treverdig jern, f.eks. ferrioksid, Fe2O3. Den moderne, systematiske betegnelse er jern(III)-forbindelser.