Ozonider er en gruppe salter som inneholder ozon-ionet O3. Et eksempel er kaliumozonid, som har kjemisk formel KO3.