Ekstrinsikke egenskaper, det at egenskapene til et gitt materiale domineres av tilstedeværende forurensinger (se defekt). Materialets egentlige egenskaper betegnes intrinsikke egenskaper.