Refraktoriske materialer, (til refraksjon), ildfaste materialer, fellesbetegnelse på materialer med høy temperaturstabilitet, styrke, mekanisk stabilitet og kjemisk reaksjonstreghet. Slike materialer er viktige i industriprosesser for fremstilling av jern, stål, glass, sement o.l., hvor de brukes til ovnsfôringer. Mye brukte materialer er bl.a. Al2O3, MgO og SiC. Se også ildfaste materialer.