Kjemometri, bruk av matematiske og statistiske metoder, såkalt multivariabel dataanalyse, til analyse av måleresultater. Kjemometrien har utspring i kjemiske problemstillinger, særlig i analytisk kjemi, men kan brukes til analyse av måledata av enhver type. Et eksempel er vurdering av kjemiske analyser til å oppspore kilden til et oljeutslipp. Kjemometri omfatter også såkalt eksperimentell forsøksplanlegging, dvs. utvikling av modeller i produksjonsøyemed. Kjemometriske metoder brukes videre ved prosessoptimalisering, i det hele til analyse av situasjoner der et stort antall parametre kan påvirke resultatet.