felling - kjemi

Felling i kjemi er dannelse av bunnfall i en løsning. Bunnfall dannes ved tilsetting av et egnet stoff til løsningen. Bunnfallet kan fjernes fra løsningen ved filtrering, dekantering eller sentrifugering.

Fellingsreaksjoner har spilt sentrale roller i fremstilling og analyse av nye kjemiske forbindelser. I analyse har instrumentelle metoder erstattet fellingsreaksjoner.

Noen eksempler

Løst koksalt, NaCl, kan felles ut ved tilsetning av konsentrert saltsyre til en mettet koksaltløsning i vann. Kloridionene fra saltsyren, HCl, medfører at løselighetsproduktet for koksalt overskrides.

Setter man en sølvnitratløsning til en koksaltløsning, dannes også et bunnfall. I dette tilfellet er det ikke koksalt som felles ut, men sølvklorid AgCl:

Ag+(aq) + Cl(aq) → AgCl(s)

Alle klorider som er løselige i vann, vil gi en slik fellingsreaksjon med sølvioner. Sølvioner ble derfor et påvisningsreagens på klorioner og omvendt.

Bariumioner kan påvises ved felling av tungt løselig bariumsulfat:

Ba2+(aq) + SO42(aq) → BaSO4(s)

Enkrystaller og renere produkter

Felling kan også oppstå ved avkjøling. Foregår avkjølingen eller inndampingen langsomt, kan det dannes store, vakre krystaller av det utfelte stoffet. Foretar man avkjølingen eller inndampingen hurtig, får man oftest mer eller mindre finkornede pulvere hvor man kan observere krystallflatene ved hjelp av mikroskop.

En utfelling av en kjemisk forbindelse reduserer mengden forurensninger/fremmedioner, og man får et renere produkt.

Koagulering av kolloidale løsninger omfattes også av begrepet felling. En slik felling kan i mange tilfeller oppnås ved tilsetning av en elektrolytt som nøytraliserer de elektrisk ladede kolloidale partikler, eller av en annen kolloidal løsning som har partikler med motsatt ladning. Se også kolloider.

En tilsatt elektrolytt kan dessuten påvirke løselighetsforhold for vannet eller andre løsemidler. Såpe felles for eksempel ut av den kolloidale løsningen man får ved å koke fett med lut, ved at man tilsetter koksalt til løsningen. På tilsvarende måte lar mange andre stoffer, for eksempel proteiner, seg salte ut av løsninger.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg