felling (kjemi)

Artikkelstart

Felling er i kjemi det at det dannes bunnfall i en løsning ved en kjemisk reaksjon. Bunnfallet kan fjernes fra løsningen ved filtrering, dekantering eller sentrifugering.

Fellingsreaksjoner har spilt sentrale roller i fremstilling og analyse av nye kjemiske forbindelser. I dag har instrumentelle metoder erstattet fellingsreaksjoner i analyse.

Eksempler

Løst koksalt, som har kjemisk formel NaCl, kan felles ut ved tilsetning av konsentrert saltsyre, HCl, til en mettet koksaltløsning i vann. Kloridionene fra saltsyren, Cl, medfører at løselighetsproduktet for koksalt overskrides.

Hvis en sølvnitratløsning blir satt til en koksaltløsning, dannes det også et bunnfall. I dette tilfellet er det ikke koksalt som felles ut, men sølvklorid, AgCl. Denne fellingen skjer etter reaksjonsligningen:

Ag+(aq) + Cl(aq) → AgCl(s)

Alle klorider som er løselige i vann, vil gi en slik fellingsreaksjon med sølvioner. Sølvioner er derfor et påvisningsreagens på klorioner og omvendt.

Bariumioner kan påvises ved felling av tungt løselig bariumsulfat, BaSO4:

Ba2+(aq) + SO42(aq) → BaSO4(s)

Enkrystaller og renere produkter

Felling kan også oppstå ved avkjøling eller inndamping av en løsning. Dette skyldes at løselighetsproduktet til et stoff avtar ved redusert temperatur og konsentrasjon. Dersom avkjølingen eller inndampingen foregår langsomt, kan det dannes store, vakre krystaller av det utfelte stoffet. Foretar man avkjølingen eller inndampingen hurtig, får man oftest mer eller mindre finkornede pulvere hvor man kan observere krystallflatene ved hjelp av mikroskop.

En utfelling av en kjemisk forbindelse reduserer mengden forurensninger/fremmedioner, og man får et renere produkt.

Koagulering av kolloidale løsninger omfattes også av begrepet felling. En slik felling kan i mange tilfeller oppnås ved tilsetning av en elektrolytt som nøytraliserer de elektrisk ladede kolloidale partiklene, eller av en annen kolloidal løsning som har partikler med motsatt ladning. Se også kolloider.

En tilsatt elektrolytt kan dessuten påvirke løselighetsforhold for vannet eller andre løsemidler. Såpe felles for eksempel ut av den kolloidale løsningen man får ved å koke fett med lut, ved at man tilsetter koksalt til løsningen. På tilsvarende måte lar mange andre stoffer, for eksempel proteiner, seg salte ut av løsninger.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg