Kalilut er en vanlig betegnelse på den basiske løsningen av kaliumhydroksid i vann.