Silikagel, kiselsyregel, utfelt og tørket silisiumoksidhydrat (kiselsyre), et stoff med stor absorpsjonsevne som brukes til tørking av luft og andre gassarter. Som tørkemiddel kan den regenereres ved opphetning til ca. 110 °C. Brukes dessuten som bæresubstans for visse katalysatorer.