D, symbol for hydrogenisotopen deuterium, som er det samme som 2H.