Kiselsyrer, noe gammeldags betegnelse på silisiumoksidhydrater med sammensetning SiO2 · nH2O. Monokiselsyre er en meget svak syre. Kiselsyrer fås som en hvit, gelatinøs masse ved å sette saltsyre til en løsning av natriumsilikat. Silikater er formelt sett salter av kiselsyrene og inngår i de fleste bergarter. Kiselsyre brukes enkelte ganger også som betegnelse på silisiumdioksid (SiO2).