Pniktogenene er navnet på grunnstoffene i gruppe 15 i periodesystemet. Den består av grunnstoffene nitrogen, fosfor, arsen, antimon, vismut og moscovium. Moscovium har nylig blitt oppdaget og bare et par atomer som hadde kort levetid har blitt laget.