Eutektikum, smeltepunktet for en eutektisk blanding. Eutektikum er et invariant punkt, dvs. hvis man har smelten og fast fase sammen, og sammensetningen er lik, vil både temperaturen og sammensetningen være gitt.