Hydroksidsalter, basiske salter, salter som inneholder én eller flere hydroksidgrupper, OH. Avledes av flersyrige hydroksider, f.eks. Al(OH)3, ved at hydroksidgruppene bare delvis er erstattet med syrerester (anioner). I f.eks. aluminiumhydroksidsulfat, Al(OH)SO4, er to av tre mulige OH–grupper erstattet av SO4.