Inertelektrode, elektrode som ikke selv reagerer, men bare transporterer elektroner til eller fra reaktive forbindelser i en elektrokjemisk celle. Inertelektroder er nødvendige ved omsetning av forbindelser eller grunnstoffer som ikke selv leder eller omdannes til stoffer som leder elektroner. Eksempel: Ved elektrolyse av vann dannes hydrogen og oksygen, og ingen av disse kan transportere elektroner til eller fra reaksjonsstedet. En inertelektrode er en leder som ikke reagerer i det aktuelle kjemiske miljøet, og kan være laget av et edelmetall (f.eks. platina), et passivt metall (f.eks. jern) eller andre ledende materialer som kull.