Bisulfitt, foreldet betegnelse for sure salter av svovelsyrling. Korrekt betegnelse er hydrogensulfitt (hydrogensulfat(IV)). Se sulfitter.