Etsnatron, foreldet handelsbetegnelse for natriumhydroksid, NaOH. En annen handelsbetegnelse for samme stoff er kaustisk soda, som ikke må forveksles med vanlig soda, Na2CO3, da deres respektive kjemiske egenskaper er vidt forskjellige.