Lana philosophica, av alkymistene brukt om det sinkoksid som i form av eiendommelige hvite eller gule tråder dannes langs randen av en digel når litt sink varmes opp i digelen under omrøring, og varmen er så sterk at sinken begynner å brenne under lysutvikling.