Mineralriket er en samlebetegnelse for alt i verden som ikke er organisk, til forskjell fra dyreriket og planteriket.