Mønje er det samme som bly(II,IV)oksid, se blyoksider.