Platinasvart er i kjemien finfordelt platina som egner seg som katalysator i vandige løsninger.