Molybdater, kjemiske forbindelser som inneholder det negativt ladede molybdationet. De enkleste molybdater avledes av molybdensyren, H2Mo4. Det tilsvarende molybdation, MoO42−, eksisterer bare i nøytral og basisk løsning (6,5 < pH < 14). Ved inndamping av slike løsninger krystalliserer monomolybdater med formelen Me(I)2MoO4 ut, f.eks. natriummolybdat, Na2MoO4 · 2H2O, som brukes til fremstilling av molybdenrødt, og ammoniummolybdat, (NH4)2MoO4, som bl.a. blir brukt for analytisk påvisning og bestemmelse av fosfor. Ved tilsetning av syre til en basisk eller nøytral løsning dannes etter hvert polymolybdationer av stadig høyere orden, for eksempel heptamolybdationer,[Mo7O24]6−.