Et molekyl, atom eller ion som ved å dele et ledig elektronpar med et annet molekyl, atom eller ion kompletterer elektronskallet hos det andre speciet slik at begge oppnår en komplettert avsluttet elektronkonfigurasjon. Det molekyl, atom eller ion som mottar elektronparet, kalles akseptor. Den kjemiske binding som på den måten etableres mellom donor og akseptor, ble tidligere kalt en koordinert kovalent binding eller dativ binding. Denne terminologien er nå foreldet.