hydrater av salter

Artikkelstart

Hydrater av salter er kjemiske forbindelser hvor vannmolekyler er byggestener i strukturen. En annen type hydrater er gasshydrater.

Faktaboks

Uttale
hydrˈater
Etymologi
av hydro-

Vanndamptrykk

Et hydrat er alltid i likevekt med vanndamp med et bestemt trykk. Trykket kan måles ved at hydratet plasseres i et lukket kar med trykkmåler (manometer). Ved lav temperatur er vanndamptrykket lavt og hydratet er stabilt. Ved økende temperatur øker vanndamptrykket og hydratet dekomponerer delvis.

Alle hydrater som ved en gitt temperatur har et større vanndamptrykk enn vanndampen i den omgivende luften, vil forvitre. Dette er tilfellet for krystallsoda (Na2CO3 · 10H2O) og glaubersalt (Na2SO4 · 10H2O).

Omvendt vil alle hydrater med et vanndamptrykk som er mindre enn i luften omkring, ta opp vann fra atmosfæren. Slike salter sies å være hygroskopiske.

Noen hydrater avgir vann først ved oppvarming. Et eksempel er gips (CaSO4 · 2H2O) som avgir en del av sitt hydratvann litt over 100 °C og går over til brent gips (CaSO4 · ½H2O). Resten av vannet avgis først ved oppvarming til 190 °C.

Eksempler

Hydrater av kobbersulfat

Ett og samme salt kan danne flere hydrater. Kobber(II)sulfat, CuSO4, danner tre hydrater: CuSO4 · 5H2O, CuSO4 · 3H2O og CuSO4 · H2O, hvert med sin bestemte krystallstruktur. I CuSO4 · 5H2O er fire vannmolekyler bundet til kobberionet, det femte til sulfationet ved hydrogenbinding.

Hydrater av sterke syrer

Mange sterke syrer, som saltsyre og svovelsyre, danner krystallinske forbindelser hvor et eller flere vannmolekyler har mottatt et proton fra syren, slik at de har blitt et oksoniumion, H3O+.

Ett eksempel er hydratet av saltsyre, som tidligere ble skrevet HCl · H2O, mens strukturformelen er H3OCl. Det samme gjelder hydratet av svovelsyre, som tidligere ble skrevet H2SO4 · 2H2O, mens strukturformelen er (H3O)2SO4.

Oksidhydrater

Mange stoffer som foreligger i særlig fint fordelt tilstand, for eksempel som kolloidale fellinger, vil ofte inneholde store og ubestemte mengder vann i absorbert form. Både silisiumdioksid, tinndioksid og flere andre metalloksider kan felles ut i form av gelatinøse, vannholdige oksidhydrater med ubestemt vanninnhold: SiO2 · nH2O, SnO2 · nH2O og så videre.

Tørkemidler

Et hygroskopisk stoff kan benyttes som tørkemiddel. Ved opptak av vann kan det dannes hydrater. Zeolitter vil ta opp vann i kanalene. I andre tilfeller gir reaksjon med fuktighet andre produkter, for eksempel gir fosforpentoksid fosforsyre. Ved reaksjon mellom kalsiumoksid og vann dannes kalsiumhydroksid:

CaO(s) + H2O(l) −› Ca(OH)2(s).

Hydrater av organiske stoffer

Mange organiske stoffer som syrer og alkoholer krystalliserer som hydrater fra en vannløsning. Vannmolekylene er da bundet med hydrogenbindinger. Karbohydrater kan også krystallisere med vannmolekyler, men selve navnet skyldtes en misforståelse.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg