Tinnsyrer er flere kjemiske forbindelser som inneholder tinn; se tinnhydroksoforbindelser og tinnklorider.