Homogenitetsområde, sammensetningsintervall der et fast stoff eller en væske foreligger som en fase. Særlig brukt for å angi eksistensområdet for intermetalliske forbindelser eller ikke-støkiometriske faser.