Prefektur (fylke) i Japan, på nordvestkysten av Honshu; 10 726 km2 med 1 134 000 innb. (2006). Hovedstad: Akita. Den vestlige del av provinsen består av lavland, Akitasletta, med elver som renner ut mot Japanhavet. I øst et berglendt platå som når opp til ca. 2000 moh. På sletta dyrkes ris. Skogdrift og mineralforekomster, bl.a. kobber og petroleum. Variert industri, særlig i tilknytning til primærnæringene.