Innsjø, vannansamling som ligger i en fordypning (innsjøbasseng) i jordoverflaten.

Innsjøbassenger kan dannes på forskjellige måter. Noen av Jordens største innsjøer er dannet ved innsynkninger i selve jordskorpen. Tanganyika i Øst-Afrika ligger i en stor innsynkningsone, også Jordens dypeste innsjø, Bajkal i Øst-Sibir, er dannet ved innsynkning. Jordens eldste innsjøer, Bajkal, Tanganyika og noen andre innsynkningsjøer, er minst én million år gamle, og det har utviklet seg et stort antall endemiske (stedegne) ferskvannsorganismer i dem.

Vulkanstrøk kan være rike på innsjøer i gamle kratere og nedsynkninger (calderaer) i jordoverflaten. Lavastrømmer kan demme opp innsjøer. Langs kyster med lavland kan strømmer legge opp sandtanger som sperrer av bukter. Innsjøer kan videre oppstå ved at elvesvinger blir avsnørt, og det dannes avsnørte meandere eller kroksjøer. I tørre strøk kan vinden hule ut innsjøbassenger.

I tidligere isdekkede områder av Jorden finnes en mengde innsjøer. Innlandsisen og mindre isbreer gravde ut fordypninger i fast fjell. Morener og andre løsavleiringer fra breene demte opp bassenger. I Norge finnes et meget stort antall innsjøer, og de største, hver med overflateareal større enn 1 km2, dekker til sammen ca. 3 % av landets areal. Europas fire dypeste innsjøer finnes i Norge.

Innsjøene er unge geologiske dannelser. De er stadig utsatt for oppgrunning gjennom sedimentering av materiale som tilføres utenfra, og av organisk materiale som dannes i innsjøene selv. Avløpet vil også skjære seg ned og tappe ut innsjøen. Klimaforandringer kan også føre til at innsjøer forsvinner.

I avløpsløse områder av Jorden, der fordampningen er større enn nedbøren, har innsjøene salt vann (saltsjøer). Deler av nedslagsfeltene for slike innsjøer ligger i andre klimaområder enn innsjøen selv, ellers måtte sjøene tørke ut. Gennesaretsjøen og Jordan er noenlunde ferske, mens Dødehavet har en saltholdighet på rundt 30 %. Volga og Ural har ferskvann, mens det avløpsløse Kaspiske hav har et saltinnhold på 1,4 %. Titicaca i Sør-Amerika er fersk, men avløpselven munner ut i saltsjøer. Se også artikkel om ferskvann.

Innsjøer deles vanligvis inn i tre hovedtyper: oligotrofe, eutrofe og dystrofe innsjøer, basert på vannets produktivitet (dets innhold av næringssalter).

Studiet av innsjøer er en egen vitenskap: limnologi.

Land Areal km² Største dybde (m)
Kaspiske hav Aserbajdsjan, Iran, Kasakhstan, Russland, Turkmenistan 370 0001 ca. 900–1000
Lake Superior USA, Canada 82 100 406
Victoriasjøen Kenya, Uganda, Tanzania 68 800 85
Lake Huron USA, Canada 59 600 229
Lake Michigan USA 57 800 282
Aralsjøen Kasakhstan, Usbekistan ca. 17 2002 -
Tanganyika Tanzania, Burundi, Kongo (Zaïre), Zambia 32 320 1 417
Great Bear Lake Canada 31 328 413
Bajkal Russland 31 500 1 637
Malawisjøen Malawi, Tanzania, Mosambik 30 000 474
Great Slave Lake Canada 28 568 600
Lake Erie USA, Canada 25 700 64
Lake Winnipeg Canada 24 387 -
Lake Ontario USA, Canada 18 960 244
Ladoga Russland 18 180 -
Balkhasj Kasakhstan 17 500–22 000 26
Tsjadsjøen Niger, Nigeria, Kamerun, Tsjad 1500 1,53
Maracaibosjøen Venezuela 13 500 35
Onega Russland 9 720 115
Titicaca Peru, Bolivia 8 3004 -
Turkanasjøen Kenya, Etiopia 8 000 -

1Målingene varierer mellom 360 000 og 380 000 km2

2Tidligere 63 800 km2

3Gjennomsnittsdybde

4En del målinger viser 8100 km2

Fylke Areal km²
Mjøsa Hedmark, Oppland 369
Røssvatnet Nordland 2191
Femunden Hedmark, Sør-Trøndelag 203
Randsfjorden Oppland 140
Tyrifjorden Buskerud 137
Snåsavatnet Nord-Trøndelag 122
Tunnsjøen Nord-Trøndelag 100
Limingen Nord-Trøndelag 93
Blåsjø2 Rogaland, Aust-Agder 81
Altevatnet Troms 803
Møsvatn Telemark 78
Nisser Telemark 76
Øyeren Akershus, Østfold 734
Iejárvi Finnmark 68
Nesjøen5 Sør-Trøndelag 65
Selbusjøen Sør-Trøndelag 58
Norsjø Telemark 55
Tinnsjø Telemark 52
Hornindalsvatnet Sogn og Fjordane 51
Fyresvatn Telemark 49
Storsjøen (Rendalen) Hedmark 48
Storsjøen (Odalen) Hedmark 47
Bygdin Oppland 46
Aursunden Sør-Trøndelag 44
Salsvatnet Nord-Trøndelag 45
Krøderen Buskerud 43
Osensjøen Hedmark 42

Kilde: NVE

1Høyeste regulerte vannstand. Opprinnelig areal 190 km2

2Kunstig innsjø, magasin for Ulla-Førre-anleggene

3Etter regulering

4I tillegg Svellet 7 m2

5Kunstig innsjø, inkl. Esandsjø

Fylke Største målte dyp (m)
Hornindalsvatnet1 Sogn og Fjordane 514
Salsvatnet Nord-Trøndelag 482
Tinnsjø Telemark 460
Mjøsa Hedmark, Oppland 453
Fyresvatnet Telemark 377
Suldalsvatnet Rogaland 376
Bandak Telemark 325
Lundevatn Vest-Agder, Rogaland 314
Storsjøen (Rendal) Hedmark 309
Totak Telemark 306
Tyrifjorden Buskerud 288
Breimsvatnet Sogn og Fjordane 278
Nisser Telemark 234
Jølstravatnet Sogn og Fjordane 233
Røssvatnet Nordland 231
Strynevatnet Sogn og Fjordane 230
Tunnsjøen Nord-Trøndelag 222
Dingevatnet Sogn og Fjordane 220
Selbusjøen Sør-Trøndelag 206
Kviteseidvatnet Telemark 201

De fire første på listen er også Europas dypeste innsjøer.

Kilde: NVE

1Europas dypeste innsjø

Antall innsjøer i Norge som er avmerket på kart (1:50 000), og deres størrelse

Arealkategorier (ha) Antall Totalt areal (ha)
< 0,1 539 266 22 931
0,1–1 331 538 100 100
1–5 66 190 145 060
5–10 13 304 93 308
10–50 14 438 303 706
50–100 2 201 153 270
100–500 1 780 356 373
> 500 383 659 494
Totalt 969 100 1 834 242

Kilde: DNs vanninfo

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

9. oktober 2015 skrev Svein Askheim

Tabell over Verdens dypeste innsjø og Norges dypeste innsjø kommer to ganger.

1. april 2016 svarte Mari Paus

Hei! Takk for kommentaren, det er fikset nå. Med vennlig hilsen Mari Paus

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.