Væringsfossen
Væringsfossen
Av /iStock.
flom (foto, vårflommen 1995)

Flyfoto fra den store vårflommen på Østlandet i 1995. Bildet viser Evenstad kapell i Stor-Elvdal, Østerdalen, der også kirkegården ligger under vann, og bare enkelte av gravstøttene synes over vannflaten.

Av /NTB Scanpix ※.

Vassdrag er en bekk eller elv der ferskvann renner gjennom innsjøer til utløpet i havet. Man kan også regne våtmarker og bredekkede områder av nedbørsfeltet med til vassdraget, siden de bidrar direkte til vannføringen.

Det er dessuten en naturlig sammenheng mellom grunnvannet og vannet på overflaten. Derfor må forvaltningen av vassdragenes vannressurser også inkludere grunnvannet.

Alle vassdrag i EU og EØS-land er inndelt i mer enn 100 000 vannforekomster, som del av forvaltningen etter EUs vanndirektiv.

Utnyttelse og forvaltning

Mange av Norges vassdrag er regulert til vannkraftproduksjon. Samtidig er en del vassdrag vernet gjennom nasjonale verneplaner mot vassdragsreguleringer.

Vassdrag er kilde til drikkevann i mange kommuner. De er også viktige for ulike former for rekreasjon, for eksempel sportsfiske. Det er bare noen få vassdrag i Norge som er seilbare for større fartøyer, men i mange andre land har elver betydning for skipstrafikk.

I enkelte flomutsatte områder er det iverksatt omfattende sikringstiltak for å beskytte elvebredder, hus og infrastruktur mot flomskader. Sikring og regulering av vassdrag for beskyttelse mot flommer ventes å få ytterligere økende betydning på grunn av klimaendringer.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) leder statens virksomhet knyttet til utnyttelse av vassdrag og er regjeringens rådgiver i alle saker som gjelder vassdrag. Miljødirektoratet samordner den helhetlige vannforvaltningen og Norges gjennomføring av EUs vanndirektiv.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg