Militærtjeneste, tjenestegjøring i de militære styrker, brukes særlig om den pliktige førstegangstjenesten. Se verneplikt.