Oyashiostrømmen, havstrøm i det nordvestlige Stillehavet, kommer fra Beringhavet, fortsetter utenfor Kamtsjatkas østkyst og Kurilene til den møter den varme Kuroshiostrømmen mellom 37 og 40° n.br. Her splittes den opp; synker til dels under, og bøyer til dels av østover. Vannet i Oyashio er en subarktisk vannmasse med lav temperatur og lav saltholdighet, det er næringsrikt og har mye plankton, noe som gir vannet en brunlig farge. Der Oyashio møter Kuroshio, får man en kraftig temperaturkontrast (oseanisk polarfront) og fargekontrast. Japanske forskere regner med at Oyashio har en vannføring på 15 mill. m3/s; dette er ca. 1/4 av vannføringen i Kuroshio.