Bøk. Tre, frukt og blad.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Bøk er en slekt med trær i bøkefamilien. Det er om lag ti arter på den nordlige halvkule. I Europa finnes kun én art som også når nord til Norge, men kun til vestsida av Oslofjorden. I tillegg finnes det en populasjon nord for Bergen som trolig er resultat av utplantinger gjort for over tusen år siden.

Faktaboks

Etymologi

fornorsking av det danske bøg

Også kjent som
tradisjonelt norsk navn på treet er bok
Beskrevet av
Carl von Linné

Eika ofte omtales som «Kongen av treslagene», mens bøk har fått tittelen «Skogens dronning».

Utseende

Bøketre.
Bøk kan vokse til mektige trær og dermed utgjøre viktige landskapselementer.
Bøketrærne har glatt bark som er gråaktig. I skogbestand med bøk slippes svært lite lys ned på bakken, noe vi ser i bakgrunnen.

Trærne i slekten har elliptiske blader som sitter i to rader på kvistene. Bøk er vindpollinerte. Blomstene kommer samtidig med bladene, hannblomstene i duskformede, hengende rakler og hunnblomstene sitter to og to sammen i en fire-fliket skål på en opprett stilk.

Det finnes ti arter, men i Europa bare én, vanlig bøk, Fagus sylvatica, som er et stort, vakkert tre når det får vokse fritt. I Mellom-Europa og Sør-Sverige blir det opptil 45 meter høyt, i Norge ikke over 25 meter høyt og med en diameter henimot 1,5 meter.

Barken er glatt og gråaktig. Nøttene er skarpt trekantet og spres med ekorn, mus og nøtteskriker. I Mellom-Europa brukes nøttene til svinefôr. Når nøtten gror, følger de to frøbladene med opp og blir grønne på oversiden. De er sittende og danner til sammen en sirkelrund skive.

Utbredelse

Bøk er et av de viktigste skogstrærne i Europa. Den finnes nordover til Sør-England, Danmark og Sør-Sverige. I Norge er den viltvoksende over store deler av tidligere Vestfold fylke, hvor den største skogen ligger i Larvik. Den finnes også videre sørover til Skåtøy og danner en liten skog i Fjære nær Grimstad.

Plantegeografisk interessant er en liten bøkeskog på Vollom ved Seim i Alver nord for Bergen. Dette er verdens nordligste selvforyngende bøkeskog. Pollenanalyser viser at skogen ble plantet mellom år 500 og 1000. Analyser av DNA viser liten tilknytning til bøkeskogene i Vestfold og sterkest tilknytning med bøken i Danmark.

Det finnes også en bestand med bøk i Jondalen nordvest for Kongsberg. Disse trærne ble plantet i 1818–1820, men utvikler seg med dårlig stammeform, altså er de krokete. Trærne sår seg nå naturlig. Det finnes også en bøkeforekomst i Ringsaker som er plantet, den forynger seg også naturlig.

Bøk er ett av våre mest varmekjære treslag. Ved bøkas nordgrense er det 217 dager i året en temperatur på minst 7 °C. Bøk er også et treslag som tåler mye skygge. I bøkeskog kan det være dunkelt midt på sommeren, trærne klarer seg med kun to prosent av lysmengden. Lyskrevende blomsterplanter som skal vokse i bøkeskog må derfor blomstre mens trærne er fri for blader. I bøkeskog kan man derfor finne store mengder lyskrevende hvitveis tidlig på våren.

Som prydtre plantes bøk ofte i hager og parker, og da særlig de vakre formene blodbøk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), som har vid krone og purpurbrune blader, og hengebøk, (Fagus sylvatica 'Pendula'), som har sterkt hengende grener. Det finnes også former som har begge disse avvikende egenskapene.

Trevirke

Bøk gir mye ovnsvarme.
Bøkeved er svært energirik. Årsaken er at bøkevirket har veldig høy egenvekt.
Bøk gir mye ovnsvarme.

Bøkevirket er vanligvis jevnfarget, lys rødlig brun gjennom hele tverrsnittet og er karakterisert av ganske små, mørkere spetter. Den er lukt- og smakfri. Densiteten ved 15 prosent fuktighet er cirka 0,70 gram/cm³.

Statistikk

Landsskogtakseringen gjennomfører takseringer over hele landet og formidler tall over blant annet treslagenes volum og tilvekst. De har beregnet volumet av samtlige bøketrær i Norge til rundt 1,1 million kubikkmeter på produktiv skogsmark. Årlig tilvekst er beregnet til cirka 32 000 kubikkmeter på produktiv skogsmark.

Bruk

Bøk er meget godt egnet til ved. Den store egenvekten medfører at treslaget har svært høg brennverdi, altså hvor mye energi det er i trevirket. Det er kun vekt og fuktighetsprosent som bestemmer brennverdien. En fastkubikkmeter bøkevirke med 17 prosent fuktighet inneholder brutto 2963 kWt. Dette er 14 prosent mer enn bjørk. Av norske treslag er det kun kristtorn som har høgere brennverdi. Fyres en fastkubikkmeter med bøkeved opp i en reintbrennende ovn utnyttes om lag 75 prosent av brutto energi. Man vil da få ut 2222 kWt i form av varme. Dette tilsvarer varmemengden fra en elektrisk panelovn på 1000 watt som står påslått i 2222 timer, altså 92 døgn eller omkring tre måneder.

Trevirket har gode styrkeegenskaper, men er ikke særlig holdbar ved varierende fuktighet. Bøk krymper ved uttørking og kan derfor lett bli deformert. Veden blir myk ved damping og er velegnet for bøying. Den har utstrakt anvendelse til moderne møbler med bøyde elementer, ofte tonet for å illudere andre treslag, eller dekket med tynn finér.

Bøk brukes også til en rekke andre formål som kryssfinér, leketøy, parkett og, fordi den er lukt- og smakfri, også til kjøkkenredskap, ispinner og annet.

Størstedelen av det bøkevirket som brukes i vår industri er importert fra Danmark eller fra Mellom-Europa.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Børset, Ola (1985) Skogskjøtsel 1: Skogøkologi. Landbruksforlaget.

Faktaboks

bøk
Fagus
Artsdatabanken-ID
102152
GBIF-ID
2874875

Kommentarer (2)

skrev Evelin Maria Dooper Spange

Spørsmål:
- Hvordan fungerer da pollineringen? Er treet selvpollinerende?
- Under hvilke forhold vokser trærne? Vokser de ulikt på ulike jordtyper og under ulike forhold?
- Hva slags næring trenger bøken og hvordan får den tak i dette?
- På Wikipedia står det også at trærne først blomstrer etter 40-50 år. Hva vet dere som har skrevet artikkelen om dette?

Det kunne også gjerne ha stått mer om økosystemet her. Det var ganske mye mer grundig på Wikipedia. Leste litt i kilden deres også (https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091238004?page=25).

svarte John Magne Grindeland

Takk for henvendelsen!
Jeg har klargjort pollinering av bøk, men det resterende må vente til en grundigere gjennomgang - som er påkrevet for et såpass viktig treslag. Vi håper å få på plass en slik revisjon snart.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg