Musikk, tonekunst. Musikk som menneskelig ytringsform er trolig omtrent like gammel som mennesket selv. At det som har med toner å gjøre vurderes høyt, er typisk for de fleste kulturer, noe som blant annet kommer til uttrykk i mytene om musikkens og musikkinstrumentenes opprinnelse. Typisk er videre hvordan musikken er sammenvevd med forskjellige former for livsutfoldelse, hvilket betyr at den fremstår som et selvstendig og avgrenset opplevelsesområde forholdsvis sent i kulturutviklingen.

Musikk i betydningen tonekunst sies gjerne å bestå av hovedelementene rytme, melodi og harmoni. Rytmen kan karakteriseres som musikkens grunnelement, for øvrig også det felles grunnlag for grekernes tre musiske hovedkunster. Av tone og rytme oppstår melodien, det vil si toners sammenføyning til levende og meningsfylte helheter av forløpskarakter. Med harmoni i vår betydning av ordet åpnes det så for musikkens samklangsmessige dimensjon.

I antikken var musikk en samlebetegnelse på de kunster eller kyndigheter som kommer i stand under Musenes medvirkning, til forskjell fra slike (for eksempel de bildende kunster) som man mente ikke forutsatte guddommelig inspirasjon. Først og fremst betegnet antikkens musiké ordets kunst (poesi), tonekunst og rytmisk ordnet bevegelse (dans), og som særlig fullgyldig uttrykk for det musiske, disse kunster forenet i «den skjønne kordans». Denne betydning har termen i Platons drøfting av den musiske oppdragelse. Med Aristoteles skjer det imidlertid en begrepsavgrensning som lar musiké noenlunde tilsvare vårt begrep musikk, altså tonekunst.

Men musikkbegrepet har også senere vært gitt varierende omfang. Således opererer Boëthius (cirka 480–524 evt.) med et tredelt musikkbegrep hvor det sondres mellom

  • musica mundana (verdensmusikken, eller harmonien i altets oppbygning og funksjon)
  • musica humana (de harmoniske forhold i mennesket)
  • musica instrumentalis (den klingende musikk frembrakt av mennesket, også vokalmusikk)

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.