Svømmefugler, eldre sammenfattende betegnelse (underklasse) på fugler med svømmeføtter. Omfatter andefugler, pelikanfugler, måkefugler, stormfugler, dykkere og lommer.