Sikahjort, partået klovdyrart i hjortefamilien. Pelsen er om sommeren kastanjebrun med hvite flekker, om vinteren svartbrun, uten flekker. Gevirlengde 28–81 cm, med antydning til skovl på de øverste takkene. Skulderhøyde 65–109 cm, vekt ca. 48 kg. Forekommer i skogområder i Japan, Vietnam, Taiwan, Kina, Mandsjuria og Korea. Innført til New Zealand, USA og Europa.