Allianse, avtale, forbund; overenskomst mellom to eller flere selvstendige stater om å bistå hverandre i tilfelle krig, enten til forsvar (defensiv allianse) eller til angrep (offensiv allianse). Overenskomsten kan også gå ut på felles formål i politikk og handelsforhold. Allianse-traktat avtales på ubestemt tid eller for et bestemt tidsrom. Alliansen opphører etter dette tidsrommet om den ikke fornyes. Traktaten inneholder gjerne nærmere avtale om betingelsene for at alliansen skal tre i kraft.