Fukushima Daichi
Et jordskjelv med en påfølgende tsunami førte til store skader på Fukushima Daichi-anlegget i 2011, noe som førte til en stor debatt om kjernekraftens fremtid i Japan, og til midlertidig stenging av alle kjernekraftreaktorer i landet. Flere reaktorer har siden blitt lagt ned for godt.
Av /IAEA.
Lisens: CC BY SA 2.0
IAEA Fukushima
Fukushima-ulykken i 2011 førte til at mange stilte spørsmål ved Japans kjernekraftstrategi. Her besøker inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) Fukushima Daiichi i 2013.
Av /IAEA.
Lisens: CC BY SA 2.0

Fukushima kjernekraftverk på nordøstkysten av Japan ble 11. mars 2011 rammet av jordskjelv. Kraftverket ligger i byen Ōkuma i Futaba-distriktet i prefekturet Fukushima, cirka 250 kilometer nordøst for Tokyo. Det består av seks lettvanns kokvannsreaktorer med en total ytelse på 4,7 gigawatt. Jordskjelvet førte til en kjernekraftulykke som ble klassifisert til nivå 7 på INES -skalaen, det vil si en stor ulykke.

De japanske kjernekraftverkene er bygd for å tåle jordskjelv, og Fukushima-kraftverket ble da heller ikke skadet av selve jordskjelvet. Det var den etterfølgende tsunamien som satte kraftverket ut av spill. Kraftverket ble automatisk slått av straks jordskjelvet ble registrert, slik det er konstruert til å gjøre. De dieseldrevne nødaggregatene startet opp som normalt, men stoppet opp etter en time da tsunamien traff anlegget. Tsunamien var større enn det kraftverket var dimensjonert for å tåle, og store mengder vann strømmet ned i kjelleretasjen, der alt elektrisk utstyr ble oversvømt. Nødaggregatenes oppgave er å fjerne restvarmen som utvikles etter at reaktoren er slått av. Uten kjøling ble reaktorkjernen overopphetet og delvis nedsmeltet. Som følge av høye temperaturer ble det også dannet hydrogen, som forårsaket eksplosjoner i reaktorbygningen. Eksplosjonene førte til lekkasjer og spredning av radioaktive stoffer ut i omgivelsene, og dette var årsaken til at ulykken ble klassifisert til nivå 7.

I de følgende ukene ble det arbeidet intenst med improviserte løsninger som gikk på oversprøyting med havvann. Som en følge av dette ble det konstatert en del radioaktiv forurensning i havet, samt i landbruksprodukter produsert i området. I ettertid er det blitt opprettet et avsperret område med en radius på 20 kilometer rundt kraftverket som det er ulovlig å oppholde seg i. 160 000 mennesker som bodde i dette området, måtte evakueres fra sine hjem, og i 2012 fikk bare noen få tillatelse til å returnere. Det er ventet at flere vil kunne returnere i nær fremtid.

Ingen mennesker omkom som en direkte følge av reaktorulykken. Det er heller ikke ventet at strålingen vil ha noen målbar virkning på befolkningen på lengre sikt. Dette ble bekreftet av FN-organet UNSCEAR, som har anslått at ingen personer i prefekturet Fukushima vil gjennom sin levetid bli eksponert for mer enn 10 mSv fra omgivelsene eller gjennom inntak av mat. Det er en tiendedel av nivået der en mulig virkning på helsen er sannsynlig. Følgelig forventes ingen målbar økning av krefttilfeller i tiden fremover. Regjeringen sørger for en løpende overvåking av helsen til alle innbyggere i Fukushima, men stress, angst og sosiale problemer som følger av å måtte flytte, anses å være den eneste sannsynlige årsaken til eventuelle økte helseproblemer.

All mat fra det berørte området blir kontrollert. Hvis innholdet av radioaktivitet overskrider fastsatte standarder, blir maten destruert.

Det antas nå at reaktorkjernen er stabilisert gjennom en kontrollert nedkjøling med sirkulerende vann. Dette vannet er forurenset av radioaktive materialer fra de ødelagte reaktorene og blir behandlet av et eget anlegg som er bygd for dette formål. Kjernebrensel som har ligget lagret på anleggsområde, er også stabilisert og antas ikke å ha blitt alvorlig skadet. Arbeidet med å fjerne kjernebrenselet fra lageret er påbegynt.

Den neste oppgaven vil være å fjerne den nedsmeltede reaktorkjernen, og dette regner japanske teknikere vil være gjennomført innen 10 år. De fire ødelagte reaktorene må uansett holdes stengt i en periode på 30–40 år, noe som er vanlig for alle typer reaktorer som skal legges ned.

Jordskjelvet som utløste ødeleggelsene, var av styrke 9 på Richters skala. Episenteret lå utenfor Japans nordøstre kyst i regionen Tōhoku. Jordskjelvet og den påfølgende tsunamien skapte svært store ødeleggelser. De siste rapportene fra japanske myndigheter som ble publisert i 2014, bekrefter at 15 889 mennesker omkom, 6152 ble skadet og 2601 er fortsatt savnet. Til sammen 127 290 bygninger ble totalt ødelagt og mange flere ble skadet. Ifølge de japanske myndighetene var alle ødeleggelsene etter jordskjelvet den største og mest katastrofale ulykken som har rammet landet siden andre verdenskrig.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Roy Sigurd Karlsbakk

Sendte endringsforslag for å oppgradere til INES7 jamfør http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_nuclear_disaster og flere medier

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg