Elektromagnetisme er fagfeltet innen fysikk som handler om elektrisitet, magnetisme og det som knytter elektrisitet og magnetisme sammen.Alt av elektriske og elektroniske apparater gjør bruk av elektromagnetisme. I naturen finnes det også mange elektromagnetiske fenomener, fra alminnelig lys og andre typer stråling til mer spesielle fenomener som lyn, nordlys og virkemåten til kompass.Elektromagnetisme deles inn i elektrostatikk, magnetostatikk og elektrodynamikk. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel