Dipol, (av di- og gr. 'spiss, akse'), et system som består av to poler med motsatte fortegn.

Elektrisk dipol. En ideell elektrisk dipol består av en positiv og en like stor negativ ladning. Dipolens egenskaper karakteriseres ved dipolmomentet, som er produktet av ladningens størrelse og avstanden mellom de to ladningene. Også for et system av flere ladninger kan det angis et dipolmoment, som er produktet av polstyrken (størrelsen av den samlede positive eller negative ladning) og polavstanden, som uttrykker hvor mye middelpunktet eller «tyngdepunktet» for de positive ladningene er forskjøvet i forhold til middelpunktet for de negative ladningene.

Enkelte molekyler har et permanent dipolmoment og kalles da polare molekyler eller dipolmolekyler. (Eks.: vannmolekyler.) I andre molekyler og atomer kan et ytre elektrisk felt føre til forskyvning av elektronene i forhold til atomkjernene, slik at det oppstår induserte dipolmomenter. Kjennskap til dipolmomenter har stor betydning for forståelsen av molekylenes struktur og stoffenes dielektriske egenskaper (se dielektrikum).

Svingende eller oscillerende dipol vil si en dipol som periodisk skifter størrelse eller retning. Den vil da sende ut elektromagnetiske bølger eller stråling med samme frekvens som den dipolen svinger med. Dipolstråling oppstår også på grunn av elektronbevegelsen i molekyler og atomer, men da bare i forbindelse med at elektronene går over fra en svingetilstand til en annen.

Magnetisk dipol er et begrep som er oppstått analogt til elektrisk i det man gikk ut fra at magnetiske nordpoler og sydpoler kunne eksistere hver for seg på samme måte som elektriske ladninger. Selv om slike magnetiske monopoler ikke er påvist, viser begrepet seg nyttig fordi de magnetiske egenskapene til et atom kan uttrykkes ved hjelp av et magnetisk dipolmoment, og de magnetiske egenskaper til et stoff forklares ut fra dette.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.