Pierre Bouguer var en fransk fysiker og hydrograf. I 1729 skrev han utredningen Essai d'optique sur la gradation de la lumière, som la grunnen for en rasjonell fotometri (lysmåling). Han skrev også en rekke grunnleggende arbeider innen skipsbygging.