Termoelektrisk generator, elektrisk strømkilde basert på seebeckeffekten. En termoelektrisk generator er vanligvis en termosøyle av halvledermaterialer, som har meget sterkere termoelektrisk effekt enn metaller. Praktiske og rimelige termoelektriske generatorer drevet f.eks. med parafinovner er tatt i bruk som strømkilder på steder som ikke har tilkobling til elektrisk strømnett, f.eks. avsides boliger eller ambulerende virksomhet. Se også solbatteri.