Magnetomotorisk spenning, magnetisk potensialdifferens, tidligere kalt magnetomotorisk kraft, mellom to punkter i et homogent magnetfelt er lik den magnetiske feltstyrke, H, multiplisert med projeksjonen i feltets retning av avstanden mellom punktene. Den resulterende magnetomotoriske spenningen langs en lukket kurve er lik den totale elektriske strømmen gjennom en flate som begrenses av kurven. Når en strøm går gjennom en spole som har mange vindinger, blir den magnetomotoriske spenningen mellom endepunktene av spolen lik produktet av strømmen i hver vinding og antall vindinger og benevnes derfor ofte amperevindingstallet. Har i SI benevningen ampere (A). I et lukket magnetisk kretsløp er den magnetiske fluks (induksjonsfluks) lik forholdet mellom den magnetomotoriske spenningen og kretsløpets reluktans (magnetiske motstand).