Lorentzkraften, den kraften som virker på en elektrisk ladning som beveger seg i et magnetfelt. Lorentzkraften kan uttrykkes ved F = q · v · B sinφ, der q er størrelsen av ladningen, v er hastigheten, B er den magnetiske flukstettheten og φ er vinkelen mellom bevegelsesretningen for ladningen og retningen av magnetfeltet. Kraften er rettet vinkelrett på bevegelsesretningen og feltretningen. Lorentzkraften kan ikke forandre størrelsen av en partikkels banehastighet, men vil gi forandring i bevegelsesretningen, og vil f.eks. føre til at en ladet partikkel i et homogent magnetfelt vil bevege seg i en sirkelbane eller langs en skruelinje. Lorentzkraften har stor betydning for bevegelsen av partikler i sykliske akseleratorer, f.eks. syklotroner, for massespektrometere, for elektronbevegelsen i visse elektronrør, for partikler i kosmisk stråling når de trenger inn i Jordens magnetiske felt, m.m. Oppkalt etter den nederlandske fysiker H. A. Lorentz.