Strålingsemittansen fra en kilde, dss. utstrålingstetthet eller strålingseksitans, er forholdet mellom den energi som per tidsenhet sendes ut i form av stråling og arealet av strålekilden. Den måles i watt/m2.