Magnetisk energi er energi i form av et magnetisk felt.