Relativ permittivitet, tidligere kalt dielektrisitetskonstant, betegner forholdet mellom permittiviteten for et stoff og permittiviteten for det tomme rom. Denne størrelsen er et mål for en isolators evne til å bli elektrisk polarisert. Den relative permittivitet vil vanligvis variere med temperatur, trykk osv. (se dielektrikum). Kapasitansen for en elektrisk kondensator er proporsjonal med den relative permittivitet for isolasjonsmaterialet mellom kondensatorplatene.